Klient

Nordeas it-afdeling

Område

Sikring og opdatering af it-arkitekturen samt forbedring af compliance

Periode

2020-21

Resultat

Forbedret sikkerhed for Sydbanks virksomhed og en højere grad af compliance-opfyldelse

Cyber Security Innovation påtog sig opgaven at forbedre it-sikkerhed hos en af Skandinaviens førende banker, nemlig Nordea. Projektet var omfattende og vi startede med at lave en grunding projektplan for hele projektet.